Vadnice, novice in funkcije - upravitelj opravil

Opis procesov in storitev Windows. Prepoznavanje procesov napak, procesov z visoko porabo virov CPU / RAM / HDD in procesov, ki so ranljivi ali značilni za virus.