Kot je pripravila pismo o nameri

Spremno pismo je najpogosteje priloženo življenjepisu, motivacija za njegovo pošiljanje in zagotavljanje dodatnih informacij z...