Navodila in nasveti - težave z življenjsko dobo baterije