Navodila in nasveti - namestite aplikacije na drugih lokacijah