Navodila in nasveti - ustvari seznam nameščenih programov