Kako in nasveti - reciklirajte okna košev v taskbar