Navodila za uporabo in nasveti - prednost pred zagonom