Načini uporabe in nasveti - okna za varnostno kopiranje 7