Navodila za uporabo in nasveti - aplikacija Android Vending