Navodila in nasveti - Dodajte zaklepanje ploščice na začetnem zaslonu