Navodila in nasveti - dodajte povezave v kontekstnem meniju